T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADANA / SEYHAN - Beşocak Anadolu Lisesi

veli- öğretmen görüşme saatleri